Vi är en facklig intresseorganisation i Sverige (Norden) för yrkesutövande bild- och formkonstnärer och konsthantverkare. KFA arbetar för att reformera det statliga konstnärsstödet och införa ett mer generellt inkomstrelaterat konstnärsstöd baserat på objektiva kriterier.

Med denna webbsida vill vi intressera dig för medlemskap i Konstnärsförbundet Alliansen (KFA). Vi är en ideell förening, riksorganisation, som bildades år 2002 och sätet är förlagt till Göteborg. I Sverige finns sedan tidigare ett flertal olika intresseorganisationer som ansluter olika typer av konstnärskategorier. I KFA kan i princip samtliga aktiva yrkeskonstnärer ansluta sig. Vi har även en nordisk plattform, som betyder att vi även kan ansluta konstnärer från de övriga nordiska länderna.

Vårt syfte är bland annat att verka som ett nätverk av olika föreningar där vi utgör en allians för att stärka konstnärers villkor i samhället samt framlägga olika förslag till regering och riksdag för att förbättra och förnya arbetsmarknaden för
bild- och formkonstnärer.

– Vi vill verka för att kraftigt förbättra och förändra skattesituationen för konstnärerna genom att t ex schablonavdraget egen ateljé (arbetslokal) i hemmet kraftigt justeras uppåt.

– Vi ska arbeta för jämställdhet och kvinnors perspektiv på vad gäller konstnärskapets arbetsvillkor.

– Vi ska arbeta för att bevaka och utveckla medlemmarnas upphovsrätt genom olika avtal inom bildkonstens område.

Vi har samarbetsavtal med följande organisationer:

Folder om KFA:s verksamhet finns här (PDF).