No Picture
Konsttävlingar

Konsttävling om Västlänken

Statens konstråd och Trafikverket lanserar Kronotopia: Centralen och Olskroken – en internationell konstnärstävling som påverkar ett av Göteborgs genom tiderna största byggprojekt – Västlänken. […]

No Picture
Konsttävlingar

Konstnärliga gestaltningsuppdrag i Angered

Två av Higabgruppens pågående projekt, nybyggnad av Bad- och isanläggningen i Angered och om- och tillbyggnad av Stadsbiblioteket, ska förses med konstnärlig gestaltning. En konstnärlig gestaltning ska tillföra husen och miljön estetiska och inspirerande värden. […]

No Picture
Konsttävlingar

Gestaltningsuppdrag på Angereds Närsjukhus

Gestaltningsuppdragen genomförs under förutsättning att politiskt beslut tas att genomföra bygget av Angereds Närsjukhus. Angereds Närsjukhus kommer att ha en betydande roll för Angereds identitet. Utöver det är ambitionen att spegla och stötta mångfalden. Konsten […]