No Picture
Debatt

Ren rovdrift på bildkonstnärer

Sedan flera årtionden tillbaka har det gått att läsa i ett antal statliga utredningar om konstnärernas svaga ekonomiska ställning i samhället, allvarligast är situationen för svenska bild- och formkonstnärer. Alltså inga nyheter utan något som […]

No Picture
Konsttävlingar

Konstnärlig gestaltning utmed E4:n

”Konst på väg” är ett projekt som LogPoint AB har initierat med syfte att genom konst utmärka sträckan utefter E4:an vid området LogPoint South Sweden. Denna intresseanmälan gäller en första etapp i en serie av […]

No Picture
Konsttävlingar

Konstnärliga gestaltningsuppdrag i Angered

Två av Higabgruppens pågående projekt, nybyggnad av Bad- och isanläggningen i Angered och om- och tillbyggnad av Stadsbiblioteket, ska förses med konstnärlig gestaltning. En konstnärlig gestaltning ska tillföra husen och miljön estetiska och inspirerande värden. […]

No Picture
Konsttävlingar

Gestaltningsuppdrag på Angereds Närsjukhus

Gestaltningsuppdragen genomförs under förutsättning att politiskt beslut tas att genomföra bygget av Angereds Närsjukhus. Angereds Närsjukhus kommer att ha en betydande roll för Angereds identitet. Utöver det är ambitionen att spegla och stötta mångfalden. Konsten […]