Utställningar

Sommarsalong på Marstrand

Under augusti månad genomförde KFA den inplanerade sommarsalongen påStrandverket i Marstrand med 20 deltagande konstnärer. Salongen varvälbesökt och flera av utställarna sålde konstverk.KFA uppmärksammade även 20-års jubiléet där vi hade en performance invigning med konstnären […]

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev september 2022

Här kommer nyhetsbrevet för sept. 2022. Hoppas alla haft en skön sommar med sol å bad, vandringar, skapande m m. I detta nyhetsbrev finns aktuell information om olika uppdrag och utställningar, stipendier att söka.

KFA

Ny styrelse vald

Konstnärsalliansens nya styrelse ser ut enligt följande. Två nya medlemmar har valts in i styrelsen, Ingemar Andersson som ledamot och Mila Drunecka som suppleant, båda på två år. Ordförande: Tony Roos (omval 1 år)Klippan 18, […]

KFA

Bli Stödmedlem Företag Konst!

Välkommen att bli Stödmedlem Företag Konst! Som stödjande företag i konstklubben, Företag konst, erhåller du tidningen Artär, inbjudningar till olika utställningar som arrangeras av Konstnärsalliansen, konstvisningar, ditt medlemskap/företag deltar med lott i ett årligt konstlotteri […]

Utställningar

Sommarutställning på Marstrand

Info från KFA-kansliet: Angående sommarutställning på konsthallen Strandverket på Marstrand: Styrelse och arbetsgrupp för Strandverket har beslutat att det bli en tvåveckors utställning, ej två st utställningar per vecka, utan en utställning under tiden 4 […]