Hjälp oss i vår crowdfundingkampanj!

Konstnärsunionen (k) är en upphovsrättsförening som har avtal med fem andra konstnärsföreningar i syfte att företräda dem i förhandlingar och avtalsförhandling om olika upphovsrättsersättningar. Konstnärsalliansen (KFA) är en facklig konstnärsorganisation som organiserar aktiva bild- och formkonstnärer i  Sverige och övriga Norden, vi samverkar med Konstnärsunionen genom att bl a arbeta för att det s.k. kopieringsmonopolet ska upphöra.

Under mer än 25 år har vi arbetat för att få ta del av den skolkopieringsersättning ( kopiering av upphovsrättsligt skyddade verk, tidskrifter, texter bilder som sker på alla Sveriges skolor) som tillkommer Bonus-Copyright Access och dess 15 medlemsföreningar (www.bonuscopyright.se).

Tillsammans med SKL (Sveriges kommuner och landsting), staten har man inmutat ett monopol på denna ersättning så att upphovsmän utanför Bonus nekas ersättning för skolornas kopiering. Bonus och SKL hänvisar till att man utnyttjar det som kallas för att teckna en ”avtalslicens” vilket då innebär att detta avtal gäller för Bonus medlemsorganisationer men även för de som står utanför Bonus, alltså flera tusentals upphovsrättsinnehavare snuvas på deras rättmätiga ersättning.

Sedan 2016 har det tillkommit en ny lagstiftning genom ett EU-direktiv som bl a innebär att utanförstående upphovsmän och deras organisationer inte får diskrimineras, de skall, enligt nya lagen, likställas med de upphovsmän som finns hos Bonus och erhålla likvärdig ersättning för nyttjandet.

Konstnärsunionen och KFA ansökt 2016 om medlemskap och ersättning till Bonus Copyright för våra medlemsföreningar, men hittills har Bonus vägrat att gå oss till mötes. Vi har då anlitat advokat Henrik Bengtsson på Delphi advokatbyrå i Stockholm som skall företräda oss i de fortsatta förhandlingarna med Bonus-Copyright.

Varken KFA eller Konstnärsunionen har några ekonomiska möjligheter att anlita ett advokatbolag av denna kaliber, och söker därför stöd för vårt fortsatta arbete där vi kommer att initialt ha kostnader på ca 200.000 kr för förhandlingar och advokatarvoden. Hittills har styrelseledamöterna ur egen fick kunnat betala ca 40.000 kr för anlitandet av Henrik Bengtssons arbete.

Eftersom vi ser att vi idag har lagstiftningen med oss så bör vi få rätt till vår kopieringsersättning som sen kan vidarebefordras till våra medlemsföreningar. Vi se dock att Bonus-Copyright gör allt möjligt för att hindra oss från medlemskap och tillgång till rättmätig ersättning. Vi utsätts bl a för smutskastning och felaktiga påstående om medlemsantal m m. Ditt stöd gör skillnad!

 

Läs mer här: KFA Crowdfundingkamp

Gåvobevis: KFA gåvobevis

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*