Emmaboda upphandlar konst på förskola

Emmaboda kommun bjuder in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för skissuppdrag avseende konstnärlig gestaltning av Emmaboda nya förskola. Intresseanmälan ska vara inkommen senast den 31 mars till bildning@emmaboda.se.

Vid intresseanmälan ska följande bifogas i ett samlat dokument (en pdf):

• Presentation av den konstnärliga verksamheten

• CV, kontaktuppgifter och kopia på F-skattesedel

• Dokumentation av tidigare gestaltningsuppdrag och/eller verk, max 5 verk och 10 fotografier (Totalt max 5 megabyte.)

Bildningsförvaltningen kommer att bygga en ny förskola i anslutning till Bjurbäcksskolan under 2015/2016 med 9 avdelningar. Projekteringskostnaden är ca 40 miljoner kr och 1 % av denna kommer att avsättas för konstnärlig gestaltning.

Förskolorna i Emmaboda kommun arbetar Reggio Emilia-inspirerat och estetik är ett viktigt ledord för verksamheten. Vi önskar en konstnärlig gestaltning som aktiverar flera av förskolebarnens sinnen; i vår vision får barnen uppleva olika material, mönster och strukturer med känseln, synen och hörseln. Vi ser gärna att konstverket/konstverken utgår från Emmabodas ”egna” material såsom glas, mosaik, sten och trä i kombination med rinnande vatten. Det kan bli aktuellt med konstverk både inomhus och utomhus och på flera platser, något större och andra mindre. Urvalsarbetet leds av kultursamordnaren med stöd av Bildningsförvaltningens konstgrupp. Synpunkter från projektgruppen och från brukarna; rektor, pedagoger och förskolebarnen vägs också in i beslutet.

Tre konstnärer kommer att få skissuppdrag á 20 000 kr vardera. Ca 350 000 kr kommer att avsättas för uppförandet av ett av dessa förslag. Konstverket ska färdigställas under 2016.

För mer information kontakta Görel Abramsson, kultursamordnare, gorel.abramsson@emmaboda.se, tel. 0471-24 92 24.

Konstinköp av s.k. ”löskonst” görs regelbundet till kommunen. Vid om- eller nybyggnation av kommunens lokaler ska dessutom 1 % av byggkostnaden gå till konstnärlig gestaltning.

Konstinköp inom den kommunala förvaltningen är delegerat till Kultursamordnaren, som ska ta besluten i samråd med en Konstgrupp. Konstgruppen har en rådgivande funktion vid konstinköp och vid utsmyckningar och består för närvarande av följande personer: Rune Hallberg, Britta Fransson, Ulf Ogenbrant och Kajsa Rosqvist.

Inköp ska ske av professionella och/eller yrkesverksamma konstnärer. Syftet med konstinköpen är att förbättra villkoren för den nyskapande konsten i regionen, att utsmycka kommunens fastigheter och att komplettera kommunens samling på ett representativt sätt.

INTRESSEANMÄLAN FÖR SKISSUPPDRAG

Emmaboda kommun bjuder in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för skissuppdrag avseende konstnärlig gestaltning av Emmaboda nya förskola.

Intresseanmälan ska vara inkommen senast den 31 mars till This is an email address.
Se bifogad fil.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*