Nyhetsbrev: september 2013

Kollegor!!
Hösten har startat med en intensitet som heter duga. Konstnärsalliansen (KFA) har nu flera projekt på gång samtidigt. Bl a har ett projekt startat med att försöka ta över ett etablerat galleri på Kronhusgatan (200 kvm), Cosmopolitan- tillsammans med en del av våra samverkansparter.

Det är kommunens som äger fastigheten och vi ska försöka förhandla oss till en bra situation. I och med att KFA ej innehar egna medel för att ta över verksamheten har olika projektansökningar gjort, bl a ha en EU-ansökan gjorts, ansökan till Vg-regionen, kommunen, där utställningsdelen tillhör en del, och ytterligare aktiviteter som, skrivarverkstad, musik, bildpedagogik, bok-realese m m.

Om allt går i hamn kan verksamheten starta i början av 2014. Medlemmar i KFA kommer att kunna boka in sig på separat- och samlingsvisningar under året. Kostnaden för detta är ej ännu klart. Galleriet kommer att ordna med bevakning av utställningarna.

Redaktionen i Göteborg arbetar nu med ett nytt nr av tidningen Artär och räknar med att den utkommer under oktober månad. Förnyade kontakter har tagits med Riksdagspartier i september i syfte att få gehör för KFAs frågor/förslag till nytt statligt konstnärsstöd, ett reformerat Statens konstråd, frågan om att de skall följa upphandlingslagen (LOU) när gestaltningsuppdrag beställs, frågan om KFAs rätt till egna upphovsrättsavtal och ersättning för kopieringen i skolorna, skall bli verklighet.

Kansliet skickar regelbundet ut information om pågående upphandlingar då kommuner och landsting beställer konstnärliga uppdrag, främst går detta via e-posten, men läggs även ut på vår hemsida.

Läs hela nyhetsbrevet här (PDF).

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*