Pressmeddelande: Stipendier att söka från Västra götalandsregionen

Kulturstipendium
Kulturstipendium kan sökas för egen räkning eller föreslås för annan person. Förutsättningen är att den som söker/föreslås är verksam inom kulturlivet i Västra Götaland. Syftet med kulturstipendierna är att uppmuntra nyskapande och gränsöverskridande verksamhet och kan delas ut till personer som gör eller har gjort utmärkta insatser i kulturlivet. Stipendiesumman är 20 000 kr.

Skaraborgsstipendiet
Bland de som ansöker/blir föreslagna till kulturstipendierna väljs några personer ut med anknytning till Skaraborgs kulturliv för ett särskilt stipendium ur Skaraborgs Jubileumsfond. Stipendiaterna utses av Västra Götalandsregionens kulturnämnd och presenteras varje år i samband med nämndens sammanträde i juni.

Ansökan
Ansökningar för stipender för 2013 görs senast den 15 december 2012 via blanketter som du finner till höger på sidan.

Gästateljéer
Västra Götalandsregionens internationella gästateljéprogram ger konstnärer och konsthantverkare i Västra Götaland möjlighet att söka stipendium för att arbeta och bo utomlands under tre månader. Västra Götalandsregionen erbjuder ateljéer i Berlin, Kunming i Kina, Querétaro i Mexiko och Alexandria i Egypten. Västra Götalandsregionen erbjuder även konstnärer från Mexiko och Kina möjlighet att under tre månader bo och arbeta i en ateljé på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn. Gästateljévistelserna har resulterat i en mängd separat- och samlingsutställningar, såväl inom Västra Götalandsregionen som i övriga Sverige. Inbjudan för ansökningar till Gästateljéstipendier 2011 finns i högerkolumnen. Där hittar du också aktuell information om beslut om gästatljéstipendiater 2011.

Ansökningsdagar
Berlin 2013 – 21 november 2012
Kunming, Kina 2013 – 21 februari 2013
Querétaro, Mexico 2013 – 21 maj 2013
Alexandria, Egypten 2013 – 21 maj 2013

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*