Extra medlemsbrev

Bästa konstnärskollega! Med detta brev vill vi bl a påminna om årsavgiften
till KFA, snälla gör detta snart, dela gärna upp avgiften om du vill, ett nytt medlemskort väntar på dig. Bg: 5243- 2143  Swicha gärna.


Gällande avgifter:
Är 900 kr för aktiv medlem. För pensionär, fyllda 66 år, 600. För aktiv medlem är 500 kr avdragsgill s.k. serviceavgift, inkl. moms, avdragsgill i deklarationen.
För dig som fyllt 70 är 500 kr avdragsgill i deklaration, som en serviceavgift.
Det är en billig årsavgift. Se antalet medlemsförmåner. Du kan dela upp årsavgiften på 2 eller 3 gånger, noteras. När avgiften betalats sänder vi ut det nya medlemskortet för 2021. OBS! Inga arvoden utgår till styrelsen eller redaktion. Allt arbete sker helt ideellt. Tidningen ingår i avgiften, samt ett antal medlemsrabatter på bilhyra, bensin och konstnärsmaterial.

Vill med detta mejl rikta en vädjan till Dig som ännu inte betalat årsavgiften till KFA,

KFAs fick kommuner och landsting att utannonsera konstuppdragen!!

Åren 2006-2008, startade undertecknad och KFA ett arbete för att få landets stora beställare av konstutsmyckningsuppdrag (gestaltningsuppdrag) att utannonsera dessa så att konstnärer kan få konkurrera om uppdragen. I och med Sveriges medlemskap i EU så gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU) alla medlemsländer. Att de ska utannonsera offentliga uppdrag som riktar sig till företag, i stället för att handplocka dessa efter eget tycke och smak. Detta eftersom det handlar om skattebetalarnas medel.
När KFA först krävde att landstingen/regioner och större kommuner, skulle utannonsera dessa elektroniskt på sin databas, så protesterade i stort sett alla myndigheter mot detta och menade att konstuppdrag var undantagna för utannonseringskravet.
KFA menade att uppdragen inte var undantagna utan att LOU-lagen gäller för dessa uppdrag.  När så vissa regioner gjorde s.k. direktupphandling av ett uppdrag som fastställdes till 1 miljon kr, så överklagades detta till förvaltningsrätten. Målen överklagades ofta av myndigheterna, i vissa fall vann KFA i andra fall vann myndigheten.
Efter några år då både Konkurrensverket och EU-kommissionen uttalades av hur lagstiftningen skulle följas av kommuner/landsting, så började de allra flesta att följa LOU och göra utannonseringar av uppdragen. Här bar KFAs arbete frukt – vilket också innebär att inte bara våra egna medlemmar kunde söka dessa uppdrag, alla yrkesverksamma konstnärer som uppfyllde kraven kunde söka uppdragen. Detta är en stor seger för KFA, där vi kunnat göra skillnad.
KFA arbetar ju med andra viktiga frågor som bl a gäller nytt statligt konstnärsstöd, Generellt konstnärstillägg, som vi vill att riksdagen ska anta.

Som medlem kan du vara med och påverka detta viktiga arbete som betyder bättre villkor för konstnärer och ett öppnare konstliv i Sverige!!

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*