Årets sista nyhetsbrev

KFA årsavgift för 2019! BG: 5243-2143.

Swicha: 123-6147300

Är 900 kr för aktiv medlem. För pensionär, fyllda 70 år, 600 kr (enligt beslut på stämman 2016). För aktiv medlem är 500 kr avdragsgill s.k. serviceavgift, inkl. moms, avdragsgill i deklarationen.

För dig som fyllt 70 är 500 kr avdragsgill i deklaration, som en serviceavgift.

Vill du ha kvitto så mejla kansliet om detta. Det är en billig årsavgift. Se antalet medlemsförmåner. Du kan dela upp årsavgiften på 2 eller 3 gånger, noteras. När avgiften betalats sänder vi ut det nya medlemskortet för 2019. OBS! Inga arvoden utgår till styrelsen eller redaktion. Allt arbete sker helt ideellt.

PDF: Nyhetsbrev dec. 2018

Övriga användbara dokument: 

PDF: KFA-avtal

PDF: Inbjudan konstnärlig gestaltning för Båthamnsvägens ersättning 2018-11-23…

PDF: Inbjudan till intresseanmälan 

PDF: Fakturamall 2

PDF: Fakturamall 1

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*