Ny offentlig konst till Uppsala

Målet är att verksamheterna ska få konst som blir en integrerad del i verksamheten och barnens vardag men också att få en större geografisk spridning av konsten i Uppsala. Vi välkomnar yrkesverksamma konstnärer som har färdiga konstverk i material som tål att placeras utomhus och inomhus. Även konstverk som kan anpassas eller verk som är möjliga att framställa genom befintliga former kan komma i fråga. Konstverken ska fungera in i en skol- och förskolemiljö. Intresseanmälan lämnas senast den 1 maj 2017.
Kulturnämnden ansvarar för kommunens konstnärliga gestaltningsprojekt, konstinköp och konstsamlingar. Inom kulturförvaltningen ansvarar avdelningen för strategi & omvärld för konstnärliga gestaltningsprojekt i utomhus- och inomhusmiljö, konstinköp vad gäller konst avsedd för offentliga miljöer i Uppsala kommun, reparationer och underhåll av den offentliga konsten samt pedagogiskt förankringsarbete kring den offentliga konsten.
I Open call: Offentlig konst till skolor och förskolor blir det möjligt för konstnärer att själva skicka in bilder och beskrivningar på konstverk som står på lager, i magasin eller i ateljéer och som för närvarande inte har någon plats.
URVALSPROCESSEN SKER I TRE STEG:
1.
Konstnärer lämnar in intresseanmälan med kortfattad information om konstverken. Ansökan ska vara 1 st pdf i A4 format (max 50 MB) och innehåller bilder på konstverken samt beskrivning med titel, tillkomstår, material, vikt, mått och prisuppgifter. Intresseanmälan skickas via e-post till:
kulturforvaltningen@uppsala.se märkt med KTN-2016-0331 senast den 1 maj 2017.
2.
Juryn ser över ansökningarna och väljer ut de intresseanmälningar som skulle kunna fungera
i kommande projekt och som förankras efter kommunens riktlinjer för offentlig konst.
3.
Juryn utser de förslag som eventuellt går vidare för inköp eller projektering.
4.
Uppsala kommun kommer att arbeta särskilt fokuserat med skol- och förskolemiljöer under
år 2017–2020. Arbetet sker i dialog med konstnären och Uppsala kommuns projektledare.
Medverkandeersättning till konstnär för nedlagd arbetstid utgår enligt KRO:s rekommendationer.
BEDÖMNINGSKRITERIERNA ÄR:
Konstnärlig kvalitet och relevans för verksamhet och miljö
Konstverk med material som kan placeras utomhus och fungera i en förskolemiljö
Material som är gift, brandfria och säkra för målgruppen
Ekonomisk genomförbarhet
Juryn består av tjänstepersoner från avdelningen för strategi och omvärld vid Kulturförvaltningen.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*