Konstnärlig gestaltning i Brunnsparken Varberg

Hela parken ska göras om eftersom den idag upplevs mörk. Målet med förnyelse av Brunnsparken är att skapa ett attraktivt offentligt rum med inslag av grönska, vatten och med belysning som bidrar till både skönhet och trygghet. Innehållet ska kännas känns aktuellt men också knyta an till parkens historia

Brunnsparkens historia

Varberg har en lång tradition som kurort. I början av 1800-talet kom många för att dricka hälsosamt brunnsvatten. Det fanns en källa söder om staden som ansågs ha hälsobringande vatten men det var långt och besvärligt att ta sig till källan. Därför beslöt man att frakta in vattnet till staden istället för alla besökare skulle ta sig till källan. Man monterade ner det gamla Brunnshuset och av virket byggdes ett nytt större brunnshus framför kyrkan som öppnades 1834. Platsen fick namnet Brunnsparken och blev en del av kurortsstadens viktiga stråk mellan torget, kyrkan, brunnshuset ned mot badanläggningarna med kall- och varmbadhus och societetspark. Flera parker anlades längs stråket för att skapa en fin väg för badortsgästerna, som inte ville bli solbrända under promenaderna. Så småningom sinade vattnet i källan och brunnsdrickandet tog slut. Efter kurortsepoken har Brunnsparken blivit en plats där det hålls möten av olika slag. Eftersom det är en mindre och intimare plats än torget fungerar den bra för att hålla mindre möten på.

Det konstnärliga uppdraget

Konstens uppgift i Brunnsparken är att fokusera på parkens betydelse i stadsrummet och sätta människan och medborgaren i centrum. Konsten i Brunnsparken ska medverka till att platsen får en egen identitet, den ska vara en integrerad del av platsen och knyta an till platsens läge mellan det centrala gamla torget och havet. Konsten i Brunnsparken ska bidra till att människor vill vara i den gamla historiska stadskärnan i framtiden då Varbergstunneln med dess nya resecentrum är byggd och nya stadsdelar byggts mot vattnet. Varbergs kommun ska, genom kultur- och fritidsförvaltningen, upphandla konst till Brunnsparken. Utifrån intresseanmälningarna kommer en konstnär att erbjudas gestaltningsuppdrag.

Uppdragets budget

Skissarvodet är 40 000 SEK exklusive moms. Budgeten för genomförandet av uppdraget är 1 100000 SEK exklusive moms. Konstnären ansvarar för budgeten. Inom budget ska alla kostnader för framställandet av konstverket rymmas, inklusive konstnärens lön, konstnärligt arvode, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, och lagring, tills montering kan ske.

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Varbergs kommun ska du:

  • vara professionell verksam konstnär eller ha ett motsvarande yrke
  • konstnärlig högskoleutbildning eller varit yrkesverksam som konstnär i minst tre år
  • erfarenhet av att arbeta i nära samarbete med landskapsarkitekt
  • vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag) eller redovisa vilket externt faktureringsföretag eller egenanställningsföretag du anlitar.

Intresseanmälan

Ansökan ska ske i form av portfolio med bilder och text på papper. Ansökan med bildvisning eller annan hänvisning till webbsida godtas inte. Observera att detta är en intresseanmälan om att medverka i skissuppdrag, inte en skisstävling. Vi vill inte ha in skissförslag på färdig gestaltning till Brunnsparken, utan vi vill ha bilder på tidigare genomförda verk.

Inlämnad ansökan ska innehålla:

  • CV
  • bilder och berättande text från representativa projekt, max fem stycken
  • ljud- och videoverk presenteras på DVD. Bifoga text på papper om verket.
  • kopia på F-skattesedel eller dokument som styrker arbetet via företag med F-skatt.
  • namn, adress, telefon, e-postadress och organisationsnummer ska tydlig framgå.

Intresseanmälan ska vara oss tillhanda senast den 7 oktober 2016. För sent inkomna eller ej kompletta ansökningar godtas inte. Märk kuvertet med ”Konstnärlig gestaltning Brunnsparken” samt ”Får inte öppnas” och skicka din intresseanmälan till:

Varbergs kommun

Eva Eriksdotter

Kulturhuset Komedianten

432 80 Varbergs kommun

Ansökan via e-post tas inte emot.

Urvalsprocessen

Utifrån de ansökningar som kommit in görs ett urval där en konstnär väljs ut för gestaltningsuppdraget. I urvalsprocessen tar urvalsgruppen hänsyn till CV och portfolios samt gör en estetisk bedömning av arbetsproverna utifrån uppdragens karaktär. När urvalsprocessen är avslutad och beslut har tagits ska vald konstnär snarast möjligt påbörja arbetet. Den konstnär som tilldelas uppdraget kommer att arbeta i nära dialog med ansvariga landskapsarkitekter.

Skisstid är fram till slutet av mars 2017. Parken beräknas vara klar för invigning i maj 2018.

7 Dagar

Nordiska Akvarellmuseets kortstipendium

Nordiska Akvarellmuseet har sedan starten haft målsättningen att vara en mötesplats både för aktiva konstnärer och en mer allmän publik. Sedan hösten 2010 finns möjligheten för yrkesverksamma konstnärer att ansöka om ett 7-dagars kortstipendium; en veckas vistelse i en av museets gästateljéer.

Vi vill fortsätta verka för att göra Nordiska Akvarellmuseet till ett vidgat rum för tankar och processer genom att erbjuda konstnärer ateljé och boende i gästateljéerna på Bockholmen, invid museet. Vi är nyfikna på vilka möten och processer som kan uppstå mellan konstnären, platsen, besökarna och utställningen.

Parallellt med museets kortstipendium löper Västra Götalandsregionens internationella stipendieprogram för konstnärer, som kan ge stipendiaterna en möjlighet att knyta internationella kontakter.

Mer information
Kontakta Anna Berglund, anna.berglund@akvarellmuseet.org.

Kortstipendiet 2017:

Nu är det hög tid att söka stipendiet 7dagar för 2017. Sista ansökningsdatum är 1 oktober 2016. Du hittar all information du behöver under fliken Dokument här intill eller genom att klicka här.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*