Skissuppdrag till Danderyds sjukhus

Stockholms läns landsting bjuder in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för skissuppdrag avseende konstnärlig gestaltning av utemiljöer på entréplanet vid den nya akutvårdsbyggnaden som byggs vid Danderyds sjukhus i Stockholm.

Stockholmsområdets befolkning växer kontinuerligt och för att möta ett ökat vårdbehov hos länets invånare investerar Stockholms läns landsting i flera stora ny- och ombyggnationer. Den nya akutvårdsbyggnaden (52) tillsammans med en ombyggnation av den befintliga byggnad 22 på Danderyds sjukhus är en viktig pusselbit i denna planering och kommer att innehålla de funktioner som är nödvändiga för en god och effektiv akutvård med människan i centrum. Målet är en modern byggnad som i gestaltning och utformning skapar förutsättningar för en bra arbetsmiljö, god patientsäkerhet och optimering av flöden. Vårdverksamhet bedöms kunna starta i byggnad 52 sent 2017. Läs mer om uppdraget här.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*