Nyhetsbrev: september 2010

KOLLEGA!!
Hoppas din sommar varit skön och avkopplande. KFA-kansli har kommit igång igen när skolorna startade. Vi har en del nyheter att meddela er. Det är ju valår i år och oavsett vilket block som kommer till makten kommer styrelsen att uppvakta kulturdepartementet under hösten.

Galleri köpmanshuset, Lysekil
Under juni, juli och augusti har KFA arrangerat separatutställningar och samlingsvisning i nya Galleri köpmanshuset. Positivt är mottagandet av folk och lokala media som verkligen fått exponera galleriet. En hel del folk, turister m m har besökt galleriet och alla utställare har fåt sälja något av de utställda verken. Under hösten ska verksamheten utvärderas sen får styrelsen mfl ta ställning till om vi ska fortsätta utveckla verksamheten under 2011. Mer info senare.

Upphovsrättsutredningen
KFA har inlämnat ett yttrande över utredningen ”Avtalad upphgovsrätt”, till Justitiedepartementet, där vi säger Nej till fortsatt monopol-situation (läs Bonuspresskopia) av fotokopieringen inom skolorna. Vi förbereder även att göra vissa uppvaktningar till riksdag och departement oavsett vilken regering det blir. Remisstiden för utredningen gick ut den 1 sept. kommande regering lämnar under hösten ett förslag till riksdagen. Som KFA tidigare berättat, se tidningen Artär, har KFA,DUR mfl, förhandlat med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om utebliven ersättning för kopiering, med stöd av Nordenson Law i Stockholm. Något avtal tecknades inte 2009, utan den lagda upphovsrättsutredningen ger oss nya möjligheter att återuppta våra förhandlingar och krav. Konkurrensverket har också lämnat in ett yttrande, de är mycket kritiska till den lagda utredningen och kräver att den nuvarande monopolsituationen, den s.k. avtalslicensmodellen, luckras upp.

Läs hela nyhetsbrevet här (PDF).

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*