Nyhetsbrev: december 2008

Hej kollegor!
Här kommer första Nyhetsbrevet för vintern 2008/09. Många kolleger har en aktiv utställningsverksamhet pga, lycka till med dessa. KFA har flera viktiga projekt pågång nu under vintern, läs detta brev och håll koll på din post

KFA årsavgift 2009
Medlemsavgiften är 580 kr/år. För Pensionär, fyllda 70 år, 375 kr. För studerande 150 kr/år. När vi fått avgiften sänder vi dig ett nytt medlemskort. Plusgiro: 30 14 27-1. OBS! Det är en billig årsavgift. Tänk på att årsavg. I KRO/KIF tex. kostar 2000 kr/år.

NYTT medlemsmöte i Stockholm
Den 22 nov. hade KFA kallat medlemmar i Stockholmsområdet till ett informellt möte i Gamla stan. Ytterligare ett möte kommer att hållas i månadsskiftet jan.-febr. 2009, förmodligen i Sthlms kulturhus. Särskild kallelse skickas. Då kommer delar av förbundsstyrelsen att vara med.

KFA, DUR i Möte med Kommuner och landsting
Två gånger under hösten har representanter för Konstnärsalliansen och för. DUR haft möten/förhandlingar med Sveriges kommuner och landsting, gällande avtal om fotokopiering av upphovsskyddat material (bilder), i syfte att fastställa ersättning. Detta har inte slutförst utan diskussionerna fortsätter i början av 2009.

Konstnärsalliansen behöver ny logga!
Styrelsen vill ta hjälp av medlemmarna för att ta fram en ny ”logga” åt förbundet. Skicka in förslaget via e-post eller vanligt brev till kansliet i Göteborg. De olika förslagen vill vi ha in senast den 1 febr. 2009.

NY HEMSIDA!
Har du bytt e-postadress så skicka oss din nya adress!! Vill du att vi ska länka din hemsida via föreningens hemsida så kan vi fixa detta. Vill du visa din konstverk på KFA:s hemsida, entrésidan? Vi skall visa en konstnärs verk, en månad i taget. Du är välkommen att sända in dina aktuella bilder med en kortfattad text m m. Skicka din information till webansvarig Eva Elmquist

Erbjudande om att teckna en ateljéförsäkring för dig som medlem!!
KFA har 2007 tecknat en ateljéförsäkring, gruppförsäkring, kombinerad företagsförsäkring med allriskomfattning. Företaget heter Nordeuropa Försäkring AB. Årskostnaden är 1900 kr. Se bifogad bilaga till detta utskick! KFA kan även erbjuda medlemmarna en förmånlig utställningsförsäkring (400 kr, per utställningstillfälle) som tas vi varje enskild utställning, gäller 4 veckor i Norden. Ring kansliet: 073-7070555. I företagsförsäkringen ingår vidare: Extrakostnadsförsäkring, ansvarsförsäkring (sak och personskada, geografisk omfattning Norden), Rättskyddsförsäkring inkl. skattemål självrisk 20%. Kollektivt olycksfall 10 Bb ingen självrisk. Transportförsäkring i egna/ hyrda bilar. Tjänstereseförsäkring max antal resedygn per år; 150.

Beställ KFA:s egen Handbok för konstnärer.
Den kostar 80 kr + porto. Här finner du vad som gäller för att bilda företag eller vilka ekonomiska regler som gäller vid moms och beskattning. Här finns material om kommissionsförsäljning och upphovsrättsregler, om A-kassan etc. Arbetsmarknad för konstnärer, mönsterskydd, ersättningar till konstnärer. Kontakta kansliet: 073-7070555. eller e-posta.

Anmäl dig till ”Konst åt alla” utställningarna!
Årligen arrangerar samlingslokalsorganisationerna Våra Gårdar och Folkets hus och Parker olika inköpsutställningar runt om i landet, detta under namnet ”Konst åt alla”. Det är samlingsutställningar som anordnas i olika Folkets hus, samlingslokaler. Yrkesverksamma konstnärer har rätt att anmäla sitt intresse om att få medverka på dessa utställningar, gör detta. Adresser: Riksföreningen Våra Gårdar, kulturansvarig, Box 128 25, 112 97 Stockholm. Tel. 08-6726155. www.varagardar.se Folkets Hus och Parker, Box 17194, 104 62 Stockholm. Tel: 08-4522500. www.fhp.nu

VÄRVA MEDLEMMAR!!
Hjälp styrelsen att värva medlemmar till KFA. Hänvisa gärna till vår hemsida, där finns de flesta uppgifter om föreningen. Ansökningshandlingar kan beställas via telefon eller e-post.

Rabattställen 2009, kommer att utökas framöver.
Färgkällan GBG, Aschebergsgatan 23, 15%, på all färg, lim, tapeter etc.www.fargkallan.se  031-7110020.

Konstnärsramar väst, Linnégatan 5, 413 04 Göteborg. Tel/fax: 031-423646. 10-15 % rabatt på ramar och konstnärsmaterial.

Kreatima, Sveavägen 42, Stockholm, tel. 08-54515560. 15 % på konstnärsmaterial.

Jordi konstnärsshop Stockholm, 15 % på konstnärsmaterial.

Målarlisa, Pohlhemsgatan 7, Stockholm.08-6537072 samt Masters, S:t Paulsgatan 14, Stockholm. 08-6427874. Båda lämnar 10 % rabatt till medlemmar i KFA.

Nyans i Helsingborg, erbjuder 10 – 20% rabatt på samtliga färger till medlemmar i KFA.www.nyanshelsingborg.se tel. 042-326161

Martinscolor Malmö, www.martinscolor.com, 30% rabatt till medlemmar i KFA.

Medlemmar i Konstnärsalliansen erhåller 10% rabatt på konstnärsmaterial hos Ljungbergs Artist, Bredgat. 10, 222 21 Lund. Tfn. 046-133370.

Medlemmar erhåller 15% rabatt hos Yakobs Ram & Reklam, Stockholmsväg. 1, Norrköping. Tel. 011-239444. hemsida: www.yakobbalko.se

Medlemmar erhåller 10% rabatt på konstnärsmaterial, färg m m, uppvisa medlemskort, hos Färg & Tapet i Helsingborg. Ängelholmsväg. 10. Tel.042-198469.  hemsida:www.fargotapethelsingborg.se

Rabatt på Bilhyra, MABI hyrbilar, Roslagsgatan 38, Stockholm. Tel. 08-56642081.www.mabi.nu Erbjuder 10% rabatt, till medlemmar i KFA, på samtliga fordon.

Trycka färggrafik?
Lumphé Litografiska i Stockholm. Planiavägen 28, 13134 Nacka. Tel. 08-7165606. Grafiktryckaren Arne Andersson i nacka överlåter sitt tryckeri till Björn Lumphé efter 50 år i branschen.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*